Heeft mijn vaginaal microbioom een invloed op de vatbaarheid voor SOA’s?

Eerdere studies toonden al aan dat een ongebalanceerd vaginaal microbioom gecorreleerd is aan een verhoogde kans op het oplopen van een SOA (d.i., seksueel overdraagbare aandoening). Recent onderzoek toont verbanden tussen het vaginale microbioom en HPV, HIV. Zo is het minder voorkomen van Lactobacillis crispatus geassocieerd met een hoger risico op deze SOAs. Andersom is het hebben van Gardnerella ook geassocieerd met zo’n hoger risico. Maar pas op: deze associaties of verbanden willen helemaal niet zeggen dat dat bij jou het geval is. Veilig vrijen blijft de boodschap, onafhankelijk van hoe je microbioom eruit ziet. Er is ook nog helemaal geen duidelijkheid uit het huidige wetenschappelijke onderzoek dat deze microbioomverschuivingen mee aan de oorzaak liggen van een SOA.