Heeft mijn vaginaal microbioom een invloed op een herhalende urineweginfecties?

Eerdere wetenschappelijke studies toonden al een mogelijk verband aan tussen je het vaginale microbioom en gevoeligheid voor het ontwikkelen van urineweginfecties. Jammer genoeg weten we nog niet genoeg om al concreet het vaginale microbioom te kunnen gaan gebruiken voor diagnostiek, laat staan dat er al therapieën ontwikkeld zijn om je vaginale microbioom te verbeteren en zo je kans op urineweginfecties te verminderen. Maar dit is uiteraard iets dat het Isala team heel graag in een vervolgtraject wil onderzoeken.