Heeft mijn vaginaal microbioom invloed op de kans op vroeggeboorte?

Wanneer het vaginale microbioom uit balans is, stijgt de kans op vaginale infecties en ziekten. Deze kunnen op hun beurt de kans op vroeggeboorte (d.i., een geboorte voor 37 weken) verhogen. Eerdere studies tonen aan dat het vaginale microbioom mogelijk gebruikt kan worden om een vroeggeboorte te voorspellen. Maar hier zijn nog meer onderzoeken voor nodig. Zo onderzoekt het Isala team momenteel samen met gynaecoloog prof. Gilbert Donders de link met het vaginale microbioom, vroeggeboorte en orale probiotica in een grootschalige interventiestudie.