Wat wordt er exact met mijn bloedstalen gedaan en kan ik die informatie later terugvinden?

Er worden in totaal drie bloedstalen afgenomen. Twee hiervan zullen opgestuurd worden naar een medisch labo die de volgende parameters zal bepalen: natrium, kalium, creatinine, bilirubine totaal, AST, ALT, LDH, CK, ijzer, glucose, hemoglobine, erytrocyten, witte bloedcellen, trombocyten en CRP. Jammer genoeg zal je deze niet kunnen raadplegen online aangezien de studie volledig anoniem zal gebeuren. Bloedstalen zijn belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de effecten van de vitamines op je gezondheid.