Het kinkhoest vaccin: hoe één vaccin telt voor tweeWaarom deelnemen aan dit onderzoek?
♡ Bescherm je pasgeboren kindje tegen   
   kinkhoest
♡ Help zo ook toekomstige mama’s om hun
    kindje nog beter te beschermen 
♡ Draag bij tot wetenschappelijk onderzoek
Een gemiddelde zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden, 40 weken, ofwel 280 dagen! Gedurende al die tijd groeit er een wondertje in dat vrouwenlichaam, tot het zich op een dag aan de wereld vertoont. Nog steeds klein en hulpeloos, onder de vleugels van mama bear.

Maar wist je dat die mama bear zelfs vóór de bevalling al heel wat kan doen om haar kleintje te beschermen tijdens die eerste levensweken? Tegen infectieziekten bijvoorbeeld!

Kinkhoest is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. Ze gaat gepaard met koorts en hevige, langdurige hoest en soms met braken. Vooral bij kleine kinderen kan de ziekte zeer ernstig en zelfs fataal verlopen, en ook in België komt de ziekte nog steeds voor. Kinkhoest kan voorkomen worden door vaccinatie, maar voor pasgeboren kindjes kan dit pas vanaf de 8ste levensweek. Tijdens de eerste weken zijn de allerjongsten dus niet beschermd tegen kinkhoest, en dat is ook te zien aan de cijfers. Zo worden kinderen jonger dan 1 jaar het vaakst getroffen door de ziekte, met een grootste piek tijdens de eerste 4 levensmaanden [1]. Er sterven nog jaarlijks 1 tot 5 zuigelingen aan kinkhoest in België.


Om pasgeboren kindjes beter te beschermen wordt kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap sterk aanbevolen in België, zowel bij zwangere vrouwen als bij andere personen die in nauw contact zullen komen met de pasgeborene. Deze indirecte berscherming wordt ook wel ‘cocooning’ genoemd.

Naast cocooning heeft een ‘maternale immunisatie’ strategie de laatste jaren eveneens veel belangstelling gekregen. Maternale immunisatie, ofwel vaccinatie tijdens de zwangerschap, verhoogt de hoeveelheid antistoffen in een zwangere vrouw tijdens haar zwangerschap. Deze antistoffen worden doorgegeven van moeder naar kind via de placenta en na de bevalling ook via de borstvoeding. Zo kan het kindje ‘meegenieten’ van mama’s immuunsysteem en is het  beschermd tijdens de eerste levensmaanden, al van bij de geboorte.

Ondertussen wordt dus in België aan alle zwangere vrouwen aangeraden om zich tijdens elke zwangerschap tegen kinkhoest te laten vaccineren, ook na een recente vaccinatie omwille van een reis of vorige zwangerschap. Antistoffen tegen kinkhoest zijn namelijk niet blijvend, maar nemen af doorheen de jaren. Echter, het beste moment voor vaccinatie tijdens de zwangerschap zodat een optimale immuunrespons bij de zwangere vrouw opgewekt wordt en het pasgeboren kindje zo goed mogelijk beschermd wordt, is momenteel nog niet gekend.

In België wordt vaccinatie tussen week 24 tot 32 van de zwangerschap aangeraden, maar bij onze buurlanden zit dat anders. Zo wordt in Duitsland aangeraden om tijdens het derde trimester (vanaf week 28) te vaccineren, in Luxembrug tussen week 13 tot 26 en in Nederland is de ‘22 wekenprik’ in het leven geroepen. Er is dus duidelijk nood aan wetenschappelijk onderzoek rond de optimale timing van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap!

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties binnen de Universiteit Antwerpen is daarom de ‘Matimmune’ studie gestart, en wil onderzoeken wat het effect is van vaccinatie op een verschillend moment tijdens de zwangerschap op de immuunrespons van zwangere vrouwen. De studie wil eveneens onderzoeken welke beschermende rol moedermelk hierin zou kunnen hebben.

Ben jij zwanger en geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Surf dan naar de website www.uantwerpen.be/matimmune voor meer informatie!