Het onderzoek

Benieuwd naar het verloop van het onderzoek? Dat begrijpen we helemaal. 
Op deze pagina kan je de grote lijnen van het verloop van Isala even doorlezen. Schrijf je zeker ook in voor onze nieuwsbrief of volg Isala op sociale media voor nog meer updates!

oktober 2018

Een concreter idee

Sarah Lebeer dient een onderzoeksvoorstel in bij de ‘European Research Council (ERC)’ voor baanbrekend onderzoek naar de nuttige rol van lactobacillen (Lacto-Be). In dit voorstel staat voor de eerste keer de ambitie om de lactobacillen te analyseren in 1000 stalen van de huid en de vagina. Om dit te realiseren zal de expertise rond citizenscience nog veel verder uitgebreid moeten worden, al is Sarah niet aan haar proefstuk toe. Ze deed eerder al burgeronderzoek over gefermenteerde wortels en gezonde bacteriën in de neus.

Sarah Ahannach start haar doctoraat

Er komt nog een Sarah bij in onze onderzoeksgroep. Sarah Ahannach is gepassioneerd door Women’s Health en is heel erg gedreven om onderzoek te doen naar het vaginaal microbioom.

oktober 2018
voorjaar 2019

We zien het grootser

Binnen de onderzoeksgroep van Sarah Lebeer groeit het idee verder om voor het nieuwe burgeronderzoek naar vaginale lactobacillen, ook meer in te zetten op het creëren van ‘awareness’ rond de vaginale gezondheid van vrouwen en de bijhorende taboes te doorbreken.

De wetenschappelijke basis van ons onderzoek krijgt verder vorm

We doen heel wat literatuurstudie, brainstorms, experimenten en analyses om het onderzoeksdesign klaar te stomen. We weten stilaan wat we willen meten en hoe we deelnemers actief willen betrekken!

voorjaar 2019
maart 2019

Eline Oerlemans behaalt haar doctoraat

Ze bestudeerde tijdens haar doctoraat het belang van het vaginaal microbioom. De interesse binnen onze onderzoeksgroep groeit: hier moeten we echt op verder werken!

We zitten voor het eerst samen met ons communicatiebureau, Studio Maria

We zoeken 200 vrouwen die heel intieme stalen willen afgeven, zal dit lukken?

juni 2019
19 juni 2019

Project verdedigen bij Europa

Sarah Lebeer mag het hele onderzoeksopzet naar de nuttige rol van lactobacillen verdedigen voor de ERC (European Research Council).

Groen licht uit Europa

We krijgen goed nieuws uit Europa, het ruimere onderzoeksproject werd goedgekeurd, dus ook Isala kan nu echt van start. Er is zekerheid dat er budget zal zijn om de stalen te analyseren. Isala moet wel verder op zoek naar fondsen voor het opzetten van het volledige burgeronderzoek.

3 september 2019
september 2019

Ons onderzoek krijgt een naam en een logo

We kiezen voor Isala. Een eerbetoon aan Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts in België. We durven te kiezen voor een leuk, opvallend logo, een onderbroek.

Swabs, swabs, swabs!

We doen tal van tests. Welk type swab is het meest geschikt voor ons onderzoek? Welke aandachtspunten zijn er voor transport en bewaring? Welke analysetechniek geeft de beste resultaten?

oktober 2019
november 2019

Stakeholders benaderen en dossiers schrijven

Zo’n groot burgeronderzoek doe je niet alleen en er komt heel wat bij kijken. We schrijven dossiers voor de ethische commissie, zoeken fondsen en benaderen partners en stakeholders. Europa kijkt mee naar alle ethische aspecten van ons onderzoek en waakt mee over de privacy.

De wetenschappelijke en communicatieve puntjes op de i

We nemen onze tijd voor een degelijke voorbereiding, zowel de wetenschappelijke kant van het onderzoek als de communicatie, want ook die is cruciaal in burgeronderzoek. Dus houden we een pilootstudie met een twintigtal vrouwen. Is alles duidelijk? Zijn al hun swabs bruikbaar voor analyse?

december 2019
14 januari 2020

Eerste Isala-adviesraad

We geven een update over het onderzoek aan alle partners die meewerken aan Isala en vragen hun advies.

Bijna klaar!

We werken hard aan de website en al het communicatiemateriaal om de zoektocht naar 200 vrouwen te lanceren.

februari 2020
8 maart 2020

Vrouwendag

Alles was klaar om te lanceren op deze symbolische dag, maar toen was er voor de eerste keer overal in ons nieuws… Covid-19.

Gezocht: 200 vagina’s

Ondanks de coronacrisis besluiten we onze zoektocht naar 200 deelneemsters toch te lanceren. Amper enkele uren later hebben we dat doel al gehaald. Wow!

24 maart 2020
30 maart 2020

Een fiere ambassadeur

Evi Hanssen doorbreekt mee het taboe rond vaginale gezondheid en poseert trots in ons labo.

Massaal enthousiasme

We zijn totaal overdonderd door het succes. Maar liefst 5528 vrouwen reageren op onze oproep. We sluiten met de glimlach onze lanceringsfase af.

5 april 2020
april 2020

Bijsturen van het onderzoek

De massale respons biedt heel wat nieuwe mogelijkheden. We besluiten ons onderzoek helemaal bij te sturen en zullen alle vrouwen uitnodigen om twee vaginale stalen af te nemen. Iedereen krijgt een lange vragenlijst om in te vullen. Opnieuw zijn we blij: bijna alle vrouwen vullen de lange vragenlijst volledig in.

Drukke tijden

We gooien alles om en werken ontzettend hard in ons labo om al het wetenschappelijk materiaal klaar te krijgen voor deze nieuwe onderzoeksfase. Ook alle communicatie moet worden bijgestuurd en aangepast. Want plots zijn daar duizenden vrouwen die twee swabs zullen afnemen, in plaats van 200 deelneemsters aan een langlopend onderzoek…

mei – juni 2020
juni 2020

Je kan Isala ook financieel steunen

Het Universiteitsfonds neemt Isala mee op. Het is vanaf nu mogelijk om een gift te doen om ons onderzoek te steunen.

Weg met het taboe!

We maken een belangrijke aanvulling op onze blogpagina en voegen de wetenschappelijke antwoorden toe op de vragen in onze gespreksstarters van de Isala-kits.

28 juni 2020
juli 2020

Isala-kits vertrekken…

Meer dan 4150 kits van Isala gaan op de post en we nodigen alle vrouwen uit om stalen af te nemen. Onze sociale media ontploffen met dank aan ontelbaar veel tags en stories.

… en keren terug

De stalen stromen binnen. Dit citizenscienceproject is echt een groot succes, we krijgen in totaal van 3332 vrouwen stalen en starten de analyses.

augustus 2020
augustus 2020

Voorbereiding in ons labo

We verwelkomen robot Rey die ons zal helpen bij het verwerken van alle stalen. Gelukkig, want er is een massa werk.

Klaar voor fase twee

Op basis van een complex wetenschappelijk algoritme selecteren we 500 vrouwen die in aanmerking komen voor de tweede fase van ons onderzoek. We overleggen hierover intensief met biostatistici en andere wetenschappers. Aan de hand van verschillende swabs over twee cycli willen we nog meer te weten komen over de invloed van anticonceptie,  hormonen, voeding en persoonlijke hygiëne op het vaginale microbioom. We hopen zelfs data te verzamelen die kunnen helpen bij een doorbraak in forensisch onderzoek.

september 2020
oktober 2020

De grote Isala-kits worden verzonden

We kiezen uiteindelijk 275 vrouwen die de roze, grote Isala-kit in de brievenbus krijgen. Zij gaan swabs afnemen van hun huid, vagina en speeksel.

De analyses gaan verder

Het zijn super spannende weken in ons labo. De DNA-analyse van alle swabs gaat verder en we zijn druk bezig hypotheses te checken en geschiedenis te schrijven. Op vrijdag 30 oktober hadden we al 1526 stalen onderzocht. Keeping up the hard work!

najaar 2020
januari 2021

De stalen van fase 2 stromen binnen

Nu onderzoeken we de dynamiek van het vaginale microbioom bij 275 vrouwen. Ze doneren ook drie huidstalen en één speekselstaal.

Isala gaat internationaal! Maak kennis met Laura in Peru!

We gaan het vaginale microbioom bestuderen in het Amazonegebied en aan de kust van Peru! We werken samen met de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en de Universidad Peruana Cayetano Heredia.

maart 2021
april 2021

Op volle toeren

Het labo draait nog steeds op volle toeren. We blijven swabs analyseren en laten ook zelf bacteriën opgroeien. We slagen er zelfs in om de allereerste keer in ons labo een Isala Lactobacillus iners te laten groeien. Dit kan echt een mijlpaal zijn voor het verder onderzoek
naar deze veelvoorkomende vaginale bacterie.

Schat aan data

Dankzij de meer dan 3300 vrouwen die deelnamen aan deze eerste grote onderzoeksfase van Isala hebben we een schat aan data. We hebben heel wat intensief overleg met microbiologen, artsen, statistici en communicatiespecialisten om de juiste keuzes te maken om onze deelneemsters te informeren over hun persoonlijk resultaat.

mei 2021
juni 2021

Bijna…

We zijn bijna klaar om een jaar hard werk te delen met de wereld. We leggen de deelnemers aan ons burgeronderzoek graag in de watten, dus draaien we op volle toeren om ons labowerk te combineren met
de voorbereidingen van de communicatie naar onze deelneemsters, het brede publiek en collega-wetenschappers. Gelukkig kan Isala rekenen op een straf team!

De eerste resultaten zijn bekend!

Ontdek hier wat we al hebben geleerd over het microbioom van de vagina’s van Vlaanderen.

juni 2021