Privacybeleid

Deze privacy policy werd laatst aangepast op 18 april 2024.

Isala heeft het grootste respect voor jouw privacy. Al je informatie wordt vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als GDPR) en de relevante Belgische wetgeving. Verder krijg je als deelnemer aan dit onderzoek een unieke code die garandeert dat alle stalen gepseudonomiseerd worden onderzocht en geanalyseerd. Voor het bewaren van de stalen —uitsluitend voor eventueel wetenschappelijk vervolgonderzoek— werken we samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Biobank Antwerpen.

1. Contactgegevens

Voor vragen in verband met de verwijdering of verwerking van uw data of implementatie van onze cookies kan je contact opnemen via onderstaande gegevens: 

Isala
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen

Bij vragen kan je je richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Antwerpen via privacy@uantwerpen.be. Meer informatie over het privacybeleid van de Universiteit Antwerpen vind je op www.uantwerpen.be/disclaimer.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door onze organisatie verwerkt. Deze verwerking is afhankelijk van het type gegevens raadpleegbaar door personen binnen onze organisatie of door derden (zie punt 3).

We maken gebruik van dataminimalisatie en proberen de retentieperiode van data tot een minimum te beperken.

2.1. Algemeen website bezoek

Bezoekgegevens worden geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Deze gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s en kliklocaties.

Indien er gebruik gemaakt wordt van contactformulieren, worden de ingevoerde gegevens zowel op de server bewaard als in de mailbox van de onderzoeksgroep. De retentieperiode van deze communicatie valt onder de retentieperiode van punt 2.2.

2.2. Algemene communicatie

Communicatiegegevens zoals e-mails worden 10 jaar opgeslagen om een vlotte communicatie te garanderen. 

Subscribers op de mailinglist kunnen zich op elk moment uitschrijven via een link onderin elke mailing. We werken met een double opt-in. Bij uitschrijven wordt het uitgeschreven adres blijvend opgeslagen behalve na expliciet verwijderen.

2.3. Als deelneemster

Van de potentiële en actieve deelneemsters (donoren van stalen) worden gegevens verzameld via één of meerdere vragenlijsten na het ondertekenen van een toestemmingsformulier waarbij de studie is goedgekeurd door het Centraal Ethisch Comité van de Universiteit Antwerpen en Universitaire Ziekenhuizen Antwerpen. Na het invullen van de vragenlijsten worden dus meerdere gegevens verwerkt in onze confidentiële databanken. We houden enkel persoonsdata bij die noodzakelijk zijn voor het onderzoek en we behandelen ze strikt vertrouwelijk. Tijdens het onderzoek behandelen we deze gegevens pseudo-anoniem aan de hand van een uniek ID. Deze gegevens worden 10 jaar opgeslagen.

De verstrekte gegevens van de potentiële deelneemsters worden bijgehouden in een beveiligde omgeving gedurende de looptijd van het contract + 2 jaar na laatste communicatie om een goede naservice te kunnen leveren. Alleen leden van de onderzoeksgroep betrokken bij deze onderzoeksprojecten hebben toegang tot deze informatie.

3. Derden en partners

Data wordt gedeeld ter verzameling en verwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Een overzicht van partners die toegang heeft tot (delen van) informatie vind je hieronder.

Soort dataDerdePrivacy PolicyOpslaglocatie
Mailing dataMailChimpLinkUS
Automatische mailing dataPostmarkLinkUS

4. Rechten

Iedereen heeft een aantal rechten over zijn/haar persoonsgegevens, waaronder:

  • Recht op inzage
  • Recht van wijziging
  • Recht van portabiliteit
  • Recht van verzet
  • Recht van om vergeten te worden

Contacteer onze DPO (zie punt 1) om gebruik te maken van uw rechten en meer informatie te verkrijgen over de mogelijke procedures.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

5. Cookies en cookie policy

Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van retargetting. Deze gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoekduur en bezochte pagina’s.

Indien deze impliciete dataverzameling en/of verwerking niet gewenst is, kan er gebruik gemaakt worden van een browser adblocker plugin als ublock, of kunnen de cookies op browserniveau geblokkeerd worden. Dit kan in elke browser ingesteld worden via de algemene instellingen.