Sarah vertelt waarom een project als Isala zo belangrijk is

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat er tegen 2050 meer mensen zullen sterven aan antibioticaresistente micro-organismen dan aan kanker als we ons gebruik van antibiotica niet volledig over een andere boeg gooien.

Eline, Sarah en Sarah met de post van Isala

Als microbioloog ben ik hier super bezorgd om. Met mijn team zoek ik dan ook heel actief naar alternatieven voor antibiotica en pesticiden bij mens, dier en plant. Eén van de gebieden waar heel wat antibiotica gebruikt worden is binnen de gynaecologie voor women’s health. Nochtans is er al heel lang geweten dat er in de vagina gezonde lactobacillen kunnen zitten. Ik ben ervan overtuigd dat hun positieve effecten voor de gezondheid van vrouwen momenteel ondergewaardeerd en onderbenut worden. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet of en hoeveel lactobacillen terug te vinden zijn bij vrouwen in Vlaanderen. Ook vrees ik dat de huidige trends van onze moderne samenleving, met o.a. het vele antibiotica gebruik en meer industrieel voedsel er ook voor kunnen zorgen dat bepaalde evolutionair belangrijke bacteriën zoals lactobacillen aan het verdwijnen zijn.

Nochtans is er al heel lang geweten dat er in de vagina gezonde lactobacillen kunnen zitten.

Sarah

Ik wil met het Isala project in de eerste plaats een soort kaart opmaken van de lactobacillen bij Vlaamse vrouwen. Komen ze (nog) voor? Hoe vaak? Is er een link met gezondheid? En kunnen we een aantal van die lactobacillen later inzetten als nieuwe medicijnen of diagnostische tools?

Om dit hopelijk baanbrekend onderzoek te kunnen doen, hebben we de nieuwste technieken nodig voor de analyse van microbieel DNA en moeten we voldoende deelneemsters kunnen overtuigen. Het is dus een grote uitdaging om financiering te vinden en de juiste communicatiestrategie te gebruiken met het allergrootste respect voor de vrouwen die deelnemen. Daarom zijn we, naast het plannen van de wetenschappelijke experimenten zelf, al meer dan een jaar bezig met het betrekken van heel wat adviseurs en communicatiepartners. Het is telkens superfijn om een groot enthousiasme te zien als we het Isala project voorstellen. Nu kan het echt beginnen.

Let’s swab for the future.