Toestemming

Naam hoofdonderzoeker: Sarah Lebeer
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Milieu ecologie en Toegepaste Microbiologie (ENdEMIC)
Universiteit Antwerpen
E-mailadres: sarah.lebeer@uantwerpen.be

Opzet en doel van het onderzoek

We zoeken in deze fase 200 vrouwen in Vlaanderen die willen deelnemen aan onze microbioomstudie van nuttige bacteriën in de vagina, op de huid en in speeksel.  Om een representatieve groep van vrouwen te kunnen onderzoeken, en om zoveel mogelijk uit onze studie te kunnen leren, vragen we eerst naar je leeftijd, postcode, eventuele eerdere zwangerschappen en anticonceptiegebruik. Omdat er geografische verschillen zijn in de micro-organismen die voorkomen in je omgeving en op je lichaam, vragen we ook of je tijdens je eerste drie levensjaren in België woonde.

Verklaring

Hiermee verklaar ik, als potentiële deelneemster aan een onderzoek van de faculteit Wetenschappen, voor de vakgroep ENdEMIC van de Universiteit Antwerpen:

  1. de uitleg over de aard van de gegevensverzameling heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen indien ik dit wens via de contactgegevens bovenaan dit formulier;
  2. vrijwillig deze beperkte informatie deel;
  3. de toestemming geef aan de onderzoeker om deze gegevens op vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken;
  4. de toestemming geef aan de onderzoeker om mij in de toekomst uit te nodigen voor onderzoeksprojecten en over het concrete project geïnformeerd zal worden met op dat moment de mogelijkheid om al dan niet deel te nemen; 
  5. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn gegevens te raadplegen, verwijderen en/of te wijzigen.