Toestemming

Naam hoofdonderzoeker: Sarah Lebeer
Faculteit: Wetenschappen
Vakgroep: Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie (LAMB)
Universiteit Antwerpen
E-mailadres: sarah.lebeer@uantwerpen.be

Opzet en doel van het onderzoek

We zoeken in deze fase 1000 vrouwen in Vlaanderen die willen deelnemen aan onze microbioomstudies van nuttige bacteriën in de vagina, op de huid en in het stoelgang.  Om een representatieve groep van vrouwen te kunnen onderzoeken, en om zoveel mogelijk uit onze studie te kunnen leren, vragen we eerst je naam, voornaam en mailadres zodat we je via mail kunnen contacteren met meer informatie over de studies en het toestemmingsformulier voor je officiële deelname.

Verklaring

Hiermee verklaar ik, als potentiële deelneemster aan een onderzoek van de faculteit Wetenschappen, voor de vakgroep LAMB van de Universiteit Antwerpen:

  1. de uitleg over de aard van de gegevensverzameling heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen indien ik dit wens via de contactgegevens bovenaan dit formulier;
  2. vrijwillig deze beperkte informatie deel;
  3. de toestemming geef aan de onderzoeker om deze gegevens op vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken;
  4. de toestemming geef aan de onderzoeker om mij in de toekomst uit te nodigen voor onderzoeksprojecten en over het concrete project geïnformeerd zal worden met op dat moment de mogelijkheid om al dan niet deel te nemen; 
  5. op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn gegevens te raadplegen, verwijderen en/of te wijzigen.